รู้จัก เครื่อง AED อุปกรณ์ช่วยชีวิตยามฉุกเฉิน จากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รู้จัก เครื่อง AED หนึ่งในอุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือผู้ประสบเหตุที่อยู่ในภาวะหมดสติ

สุขภาพ อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการที่สามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่ และหากได้รับการช่วยเหลือที่ไม่ทันท่วงที อาจทำให้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

เครื่อง AED จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยชีวิตคนได้เป็นอย่างมากจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และกลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมให้ความสำคัญมากขึ้นในการติดตั้งไว้ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือทุกชีวิต เป็นไปอย่างทันท่วงที

สุขภาพ เครื่อง AED

เครื่อง AED คืออะไร ?

เครื่อง AED หรือ Automated External Defibrillator เป็นเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติ และสามารถให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจ โดยใช้กระแสไฟฟ้า หยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง

  1. กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และหมดสติ
  2. กรณีผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก และตามมาด้วยการหมดสติ
  3. กรณีผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนหมดสติ

อย่างไรก็ตาม เพราะอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ หากอาการเกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในสถานที่อื่น ๆ นอกจากบ้านหรือโรงพยาบาล อาจทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ปัจจุบัน เครื่อง AED มีการติดตั้งอยู่ตามสถานที่สาธารณะมากขึ้น เช่น สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผู้ที่ช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้งาน AED มาก่อน เพราะคนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงทำตามคำแนะนำของเครื่อง AED ซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วยได้อัตโนมัติและช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้อย่างทันท่วงที